Αντικειμενικοί

 1 - 2 

Bresser Aχρωματικός Aντικειμενικός Φακός O...

€ 0,00 Διαθέσιμο

Ο αχρωματικός αντικειμενικός φακός 60x Oil DIN της Bresser με διάμετρο 23.2mm ενισχύει την ποικιλία των μεγεθύνσεων στα μικροσκόπια της Bresser...

Bresser Αντικειμενικός Αχρωματικός φακός Μ...

€ 60,00 Διαθέσιμο

Οι αντικειμενικοί φακοί είναι η βάση της μεγέθυνσης ενός μικροσκοπίου και έχουν μεγάλη επιρροή στην ποιότητα της εικόνας. Ο αχρωματικός...

Bresser Αντικειμενικός φακός 0.5x για το S...

€ 99,00 Διαθέσιμο

Επιπλέον αντικειμενικός φακός με μεγέθυνση 0.5x για το στερεοσκόπιο Science ETD 101 (5806100) και το στερεοσκόπιο Advance ICD (5804000)

Bresser Αντικειμενικός φακός 0.75x για το ...

€ 90,00 Διαθέσιμο

Επιπλέον αντικειμενικός φακός με μεγέθυνση 0.75x για το στερεοσκόπιο Science ETD 101 (5806100) και το στερεοσκόπιο Advance ICD (5804000).

Bresser Αντικειμενικός φακός 1.5x για το S...

€ 99,00 Διαθέσιμο

Επιπλέον αντικειμενικός φακός με μεγέθυνση 1.5x για το στερεοσκόπιο Science ETD 101 (5806100) και το στερεοσκόπιο Advance ICD (5804000) .

Bresser Αντικειμενικός φακός 2x για το Sci...

€ 105,00 Διαθέσιμο

Επιπλέον αντικειμενικός φακός με μεγέθυνση 2x για το στεροσκόπιο Science ETD 101 (5806100) και το στεροσκόπιο Advance ICD (5804000)

Bresser Αντικειμενικός φακός για το στερεο...

€ 36,00 Διαθέσιμο

Πρόσθετοι αντικειμενικοί φακοί για τα στερεοσκόπια Biorit ICD (5802500) και Biorit ICD LL (5802510). Δεν ταιριάζουν στο στερεοσκόπιο Biorit ICD CS...

Bresser Αχρωματικός Αντικειμενικός Φακός 2...

€ 0,00 Διαθέσιμο

Οι αντικειμενικοί φακοί αποτελούν την βάση για την μεγέθυνση του μικροσκοπίου.

Ο αχρωματικός αντικειμενικός φακός 20x της Bresser...

Bresser Πλαναχρωματικός Αντικειμενικός φακ...

€ 0,00 Διαθέσιμο

Οι αντικειμενικοί φακοί αποτελούν την βάση για την μεγέθυνση του μικροσκοπίου.

Ο πλαναχρωματικός αντικειμενικός φακός 10x DIN της...

Bresser Πλαναχρωματικός Αντικειμενικός Φακ...

€ 0,00 Διαθέσιμο

Οι αντικειμενικοί φακοί αποτελούν την βάση για την μεγέθυνση του μικροσκοπίου.

Ο πλαναχρωματικός αντικειμενικός φακός 20x DIN της...

Bresser Πλαναχρωματικός Αντικειμενικός Φακ...

€ 159,00 Διαθέσιμο

Οι αντικειμενικοί φακοί αποτελούν την βάση για την μεγέθυνση του μικροσκοπίου.

Ο πλαναχρωματικός αντικειμενικός φακός 20x DIN της...

Bresser Πλαναχρωματικός Αντικειμενικός Φακ...

€ 0,00 Διαθέσιμο

Οι αντικειμενικοί φακοί αποτελούν την βάση για την μεγέθυνση του μικροσκοπίου.

Ο πλαναχρωματικός αντικειμενικός φακός 4x DIN της...